In Schoonheid 4 beschrijf ik welke  argumenten om het begrip schoonheid te verklaren ontstonden uit een toevallige ontmoeting  van  klassieke en moderne (abstracte) kunst. In dit blog wil ik graag iets vertellen over de man die het abstracte schilderij maakte dat ik vergeleek met het middeleeuwse schilderij van Bloemaert: William Manning, geboren 1936 in Lewiston , USA.

Van een schilder die al meer dan 50 jaar abstracte schilderijen bedenkt en maakt mag je veronderstellen dat hij de technieken om dat te doen beheerst. Dat is ook zo want hij maakt lyrische “gestural”  art met verrassende lijnen rechtstreeks met de hand op het doek of op papier en bepaalt kleurenelementen in zijn composities met op maat gescheurde of geknipte collages van op apart papier geschilderde kwaststreken.  De basis van de uiteindelijke compositie zijn strakke vierkanten en spitse driehoeken die gecombineerd worden met de lyrische elementen.

Het klinkt gecompliceerd en dat is het ook. Maar het resultaat is rust en harmonie. Maar het schuurt genoeg om het totaal spannend en intrigerend te maken en te zeggen: Dit is schoonheid. We vinden dat ondanks dat de hierboven gevonden verklaring nooit compleet kan zijn. In het woord intrigerend zit immers ook dat het deels onbegrepen is, dus mysterieus. Goede, grote kunst is gebaseerd op een mooie, maar wel “schurende”compositie en een deel mysterie.

Het voldoet ook aan de zeer recente vraag naar ambachtelijkheid in de beeldende kunsten zoals in de Literaire Kroniek (!) van Carel Peeters onder de titel Kunst en ambacht besproken in Vrij Nederland van 13 juli 2013:
“Het interessante aan de terugkeer van de ambachtelijkheid  in de kunst is dat daarmee de symbiose tussen hoofd en hand terugkeert. Tot het ambacht behoort ook het doordenken en doorvoelen van inhoud en vorm. Daardoor ontstaat kunst met oppervlakte, diepte en gelaagdheid. Niet alleen verf, hout, steen of ijzer is ambachtelijk materiaal, maar ook kennis, inzicht, diepgang, nieuwsgierigheid”.

Al die voorwaarden zijn aanwezig bij William Manning, 77 jaar oud maar productief als een 27 jarige.  Hij stuurde me twee CD’s met zijn productie van de laatste twee jaar: Van eind 2011 tot begin 2013. 86 Afbeeldingen van schilderijen en 66 van tekeningen en uit de nummering valt af te leiden dat hij alleen de goed gelukte heeft gestuurd. Als u zijn werk wilt zien dan kan dat vandaag en morgen nog bij Yellow Fellow Leidschendam,  Burgemeester Sweenslaan 7 in Leidschendam. 5 km van het centrum van Den Haag, vlak bij Wassenaar, Zoetermeer en maar 10 km van Leiden, vrij entree.

Om alvast een idee te geven wat u te zien krijgt geef ik hieronder een aantal reproducties. Ik weet dat dat heel dom is want nu denkt u dat dat de hele realiteit is. U ziet hoogstens de helft, want het echte werk moet u in de werkelijkheid zien.

406

403

402 A

399

 

397

396

389-1

382

395

Advertenties